Menu

Philippine Standard Time:

Indigenous People Day

October 26, 2023
Sablan IP Day
Presentations:
1. Eddang ni eKamog
2. Sisiwit, mamarikit ni Bayabas
3. Instrumental ni aagid Pappa: Shi Sadaan,…
4. Ba’diw shad Banangan ni pan eyaman
5. Tayaw ne Balluay
6. Ba’diw ni pan aadivay ne guavenios aka eBayabas
7. Eteneng tayo pan esel nen Engr. Nicomedes L. Caliging panggep ni kultura uno kasiguran dia kaugadian shi ili tayon Sablan.
8. Namodernized dyen unity tayaw shi piig ni kabadegan dia Barangay tayo, Bayabas – Sitios Coplo tan Mangi
9. Man Salidumay tan man eyaman ngo eradia bebe-e ne Poblacion
10. Eteneng tayo ngo pan esel nen Mayor Alfredo Dacumos Jr.
11. Shawat ne suportan kakaidyan: Mr. & Ms. Sablan para shi Mr. & Miss Benguet 2023; Crista Palaly and Diether Therdie Marcelo